Dr. Recasens Guinjuan

Estic al teu costat.

Educació
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i en possessió del títol, expedit amb data 7 de febrer de 1979.

Títol d’especialista en Urologia pel ministeri d’ Educació i Ciència, per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Títol d’ especialista en Urologia pel ministeri d’Educació i Ciència, per la Universitat Central de Barcelona.

Títol d’especialista en Urologia per l’ Institut d’Urologia, Nefrologia i Andrologia de la Fundació Puigvert de Barcelona.

 

Experiència laboral
Metge de guàrdia de la clínica “Quinta de Salud La Alianza” de Lleida, de l’1 de juny de 1978 a l’1 de juny 1980.

Metge ajudant al servei d’ Urologia de la clínica “Quinta de Salud La Alianza” de Lleida d’1 de juny de 1978 a 1 de juny de 1980.

L’1 de juny de 1980 ingrés a l’ Institut d’Urologia, Nefrologia i Andrologia (I.U.N.A.) de la Fundació Puigvert de Barcelona, en qualitat de pre-resident.

Guanya per concurs d’oposició una plaça de metge resident al novembre de 1980 obtenint el numero 1 per cursar l’especialitat d’urologia a la Fundació Puigvert I.U.N.A. (Institut d’Urologia, Nefrologia i Andrologia) de Barcelona.

L’1 de gener de 1981 ingressa com a metge resident al servei d’urologia de la Fundació Puigvert de Barcelona, realitzant tres anys de residencia havent superat els exàmens d’accés corresponents a cada any de residència. Acabant la residencia al desembre de 1983 amb el número 1 de la promoció.

Ingressa l’1 de febrer de 1984 al departament d’Endoscòpia Urinària de l’ I.U.N.A. Fundació Puigvert de Barcelona, en qualitat d’adjunt, para realitzar súper especialització en Cirurgia Endoscòpia Urològica.

El 3 de gener de 1985 entra a formar part del Servei d’Urologia de la clínica “Quinta de Salud La Alianza” de Lleida, en qualitat de metge adjunt, fins l’1 de febrer del 2000.

L’1 de gener de 1985, es fa càrrec, com a metge especialista responsable del servei d’Urologia de l’Hospital Montserrat de Lleida, seguint actualment exercint el càrrec.

L’1 de febrer del 2000, entra a formar part com a soci col·laborador de l’ empresa de prestació de serveis urològics “La Alianza Urològica” de Lleida.

L’1 de gener del 2000, entra a formar part del Servei d’Urologia de l’Hospital Santa Maria de Lleida, com a metge adjunt.

L’1 de gener del 2005 és nombrat director de la Unitat de Litiasi y Litotrícia de Lleida.

L’1 de gener del 2007, entra a formar part com a soci col•laborador de l’empresa de prestació de serveis urològics “Urologia Itinerant” de Lleida.

L’1 de gener del 2008 és nombrat Cap de Secció del Servei d’Urologia de l’ Hospital Santa Maria de Lleida.

Al novembre del 2008, és nombrat Director Clínic del Servei d’Urologia de l’Hospital Santa Maria de Lleida, càrrec que en l’actualitat continua.

 

Associacions Professionals
Membre de l’ Associació Espanyola d’Urologia. (A.E.U.)

Soci Numerari de l’Associació Espanyola d’ Andrologia. (A.S.E.S.A.)

Soci Numerari de la Societat Iberoamericana d’Uroneurologia i d’Uroginecologia. (S.I.N.U.G.)

Soci Fundador de l’Associació Catalana d`Uròlegs de Comarques”. Formant part de la junta directiva en qualitat de tresorer, de l’any 1992 fins al juny de 2002.

President de l’ “Associació Catalana d`Uròlegs de Comarques” des de juny del 2005 fins al juny 2008.

 

Activitats Científiques i Docents
Participació en múltiples congressos i cursos com a ponent i com moderador, tant en l’àmbit nacional com en l’ internacional.

Professor tutor de pràctiques de la facultat de medicina de la UdL. (Universitat de Lleida)

Assistència com a tutor quirúrgic, en cirurgia urològica avançada, en diversos hospitals d’àmbit nacional.

Pioner i divulgador de la cirurgia urològica laparoscòpica a Lleida.

Ha implantat a Lleida la unitat de Litiasis y Litotrícia Extracorpòrea (Única a Catalunya fora de la província de Barcelona).

Pioner en tècniques quirúrgiques, com cirurgia urològica amb Làser i retroperineoscopica.

Diverses publicacions en revistes científiques, tant d’àmbit nacional com internacional.

Veure més equip