Patologies

Litasis o pedres

Les litiasis o pedres a les vies urinàries és la tercera malaltia més freqüent dintre la urologia després de les infeccions de les vies urinàries i les... more

Incontinència urinària

La incontinència urinària és la pèrdua involuntària d’orina objectivament demostrable que origina un problema social o higiènic, i que en ocasions... more

Urooncologia

URO ofereix tractament de tots els càncers localitzats en l’aparell urinari d’homes i dones, i en l’aparell genital masculí. Càncer de... more

La pròstata

La pròstata és una glàndula situada a la sortida de la bufeta de l’orina en els homes. Es recomana fer una revisió de la pròstata anual a tots els... more

Cirurgia externa

Els genitals externs masculins són candidats a la realització de petites intervencions quirúrgiques. Com a més freqüents destaquen: Vasectomia És la... more