Patologies

Cirurgia externa

Cirurgia externa

Els genitals externs masculins són candidats a la realització de petites intervencions quirúrgiques. Com a més freqüents destaquen:

Vasectomia
És la intervenció que té com a objectiu aconseguir l’esterilitat en l’home. Consisteix en realitzar, sota anestèsia local, una secció dels conductes deferents, conductes que van des dels testicles fins a les glàndules seminals i per on circulen els espermatozoides. El procediment es realitza sota anestèsia local. No requereix ingrés. Als dos mesos d’haver realitzat la intervenció cal fer una prova: Seminograma, (analítica seminal per saber si la tècnica ha sigut efectiva). Aquesta tècnica és reversible, és a dir, els conductes deferents es poden tornar a unir mitjançant la tècnica de vaso-vasostomia, que es realitza amb microcirurgia.

Circumcisió o fimosi
La fimosi és una dificultat en la retracció de la pell prepucial que pot dificultar tant la higiene de la zona com el tenir ereccions. És un problema que no té edat, ens el trobem des de la infància fins a la senectut. La intervenció es realitza sota anestèsia local, no requereix ingrés i els punts utilitzats per al procediment són reabsorbibles (cauen sols).

Frenuloplastia
El frenet és el segment de pell que uneix la part inferior del gland del penis amb l’interior de la pell prepucial. En algunes persones aquest replec de pell és curt i en determinades circumstàncies, habitualment en el transcurs d’una relació sexual, pot trencar-se produint un sagnat important. Per evitar aquest desenllaç es recomana realitzar la intervenció quirúrgica del frenet, procediment que es fa sota anestèsia local i de forma ambulatòria.

Cirurgia de l’hidrocele
L’hidrocele és l’acúmul patològic de líquid serós a l’interior de l’escrot i que en ocasions pot ser molest per al pacient, sobretot a l’hora de d’asseure’s. En aquests casos es recomana la intervenció del mateix. La cirurgia consisteix en fer una incisió sobre la pell escrotal i extreure el líquid acumulat. La ferida se sutura amb uns punts reabsorbibles (cauen sols). El tipus d’anestèsia utilitzada habitualment és locoregional.

Cirurgia del varicocele
El varicocele és l’augment de la mida de les venes escrotals generat per una dificultat en el retorn venós. Sol ser més habitual en el testicle esquerre. S’ha vist que pot estar relacionat amb un empitjorament en la fertilitat en els homes. Es recomana la seva intervenció quirúrgica en aquells casos que es busqui millorar la fertilitat i en alguns casos que generi dolor escrotal. La intervenció es realitza sota anestèsia locoregional fent una incisió en la zona engonal.

Exèresi de condilomes genitals
Els condilomes són petites verrucositats que poden aparèixer en la zona genital. Són causats pel virus del papil·loma humà i quan no desapareixen amb tractaments domiciliaris locals es recomana la seva exèresi quirúrgica. Aquest procediment es realitza sota anestèsia local i de forma ambulatòria.

Exèresi de lipomes/quists genitals
Els lipomes i quists genitals són tumoracions benignes que es poden extirpar quan produeixen una molèstia al pacient o bé per motius estètics. L’exèresi es realitza sota anestèsia local, de forma ambulatòria, i si cal posar punts aquests són reabsorbibles (cauen sols).