Patologies

Urooncologia

Urooncologia

URO ofereix tractament de tots els càncers localitzats en l’aparell urinari d’homes i dones, i en l’aparell genital masculí.

Càncer de pròstata
El càncer de pròstata és el tumor sòlid més freqüent en els homes. Normalment es diagnostica arrel d’una revisió rutinària per un augment de PSA (alteració d’un marcador en els anàlisis de sang) o un tacte rectal sospitós. És un tumor que no dóna símptomes, i si els dóna és perquè sol estar en un estadi bastant avançat, és per això que es recomanen les revisions urològiques en tots els homes sobretot a partir dels 50 anys.

El tractament del càncer de pròstata és individualitzat i segons les característiques de cada persona i cada tumor oferim el més adequat: prostatectomia radical laparoscòpica amb o sense preservació dels nervis de l’erecció, radioteràpia o tractament hormonal.

Càncer de ronyó
El càncer de ronyó representa un 2-3% de tots els càncers. Cada cop és més freqüent perquè moltes vegades es troba de forma casual arrel de realitzar una ecografia o un escàner abdominal per qualsevol motiu. Això vol dir que els tumors solen ser més petits i per tant més fàcils de tractar.

Nosaltres oferim: nefrectomia radical laparoscòpica (extirpació sencera del ronyó sense necessitat d’obrir l’abdomen), nefrectomia parcial laparoscòpica (extirpació localitzada del tumor sense necessitat de treure el ronyó sencer i sense obrir l’abdomen), nefrectomia via lumbotomia (en casos de grans masses renals que no es poden treure per laparoscòpica)

Càncer de bufeta de l’orina
És el tumor maligne més freqüent de la via urinària. Pot diagnosticar-se de forma casual arrel d’una revisió urològica mitjançant una ecografia, però normalment sol donar com a símptoma hematúria (sang a l’orina), per això és molt important consultar amb urologia quan apareix sang a l’orina. El càncer de bufeta es divideix en dos grans grups:

  • Càncer de bufeta superficial, és a dir, que no ha fet arrels, i que tractem mitjançant RTU (Resecció transuretral). Introducció d’una aparell a través del conducte de l’orina fins arribar a la bufeta i netejar-la per dintre. Segons les característiques del tumor complementem aquest tractament amb instil·lacions endovesicals: introducció d’un líquid dintre la bufeta de l’orina durant varies setmanes per evitar que el tumor es reprodueixi i si ho fa que sigui amb la menor agressivitat possible. Totes aquestes persones cal que es facin controls urològics (cistoscòpies/ecografies) de per vida perquè aquests tumors solen reproduir-se un altre cop amb el temps i sempre és millor agafar-los lo abans possible.
  • Càncer de bufeta infiltrant, o sigui, que ha fet arrels, i en aquest cas cal treure la bufeta sencera, això es diu: cistectomia radical, que segons les característiques del tumor realitzem via laparoscòpica o via oberta. Durant la mateixa intervenció cal fer desembocar els urèters a un segment de budell fent unconducte ileal (persones que porten una bossa a l’abdomen per orinar, això ja és per tota la vida) o unaneobufeta ortotòpica (fer una bufeta de l’orina nova amb budell per a que la persona pugui orinar per la via natural, la uretra, però això només es pot fer en alguns pacients molt seleccionats).

Càncer del tracte urinari superior
És un tumor que s’origina del recobriment intern de la via urinària. És com un tumor de la bufeta de l’orina però localitzat en les vies urinàries altes i molt menys freqüent que el de bufeta. Els tractaments que oferim són: fulguració de la lesió mitjançant làser en casos seleccionats, i en tumors extensos cal fer nefroureterectomia laparoscòpica/oberta (exèresi de tot el ronyó i l’urèter fins arribar a la bufeta de l’orina)

Càncer de testicle
Aquest tumor és el més freqüent en pacients joves. Normalment el pacient ve a la consulta perquè es nota un testicle més dur o d’una mida més gran del que és habitual. El tractament que oferim és orquiectomia (treure tot el testicle) via inguinal i en mateix acte quirúrgic si la persona ho prefereix es pot col·locar una pròtesi de testicle.

Altres càncers urològics
Càncer de penis, tumor molt poc freqüent en el nostre medi i que segons les característiques de cada cas tractem de la forma més adequada.